Docentët sipas studimeve pas universitare


Docentët që kanë plotësuar pyetësorin janë ndarë sipas viteve që kanë kryer studimet pas universitare dhe të dhënat jepen në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 78: Docentët sipas studimeve pas universitare në përqindje
Shkarko PDF