Prof.Ass sipas gjinisë


Prof.Ass që kanë plotësuar pyetësorin janë ndarë sipas gjinisë dhe të dhënat jepen në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 121: Prof.Ass sipas gjinisë
Shkarko PDF