Prof.Ass sipas grupmoshës


Prof.Ass që kanë plotësuar pyetësorin janë ndarë sipas grupmoshës dhe të dhënat jepen në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 122: Prof.Ass sipas grupmoshës
Shkarko PDF