Eksperienca të mobilitetit ndërkombëtar si kërkues shkencor


PhD-të që kanë plotësuar pyetësorin janë ndarë edhe sipas numrit të eksperiencave të mobilitetit ndërkombëtar si kërkues shkencor. Të dhënat jepen në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 113: Eksperienca të mobilitetit ndërkombëtar si kërkues shkencor në përqindje
Shkarko PDF