Prof.Ass sipas studimeve universitare


Prof.Ass që kanë plotësuar pyetësorin janë ndarë sipas viteve që kanë kryer studimet universitare dhe të dhënat jepen në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 123: Prof.Ass sipas studimeve universitare në përqindje
Shkarko PDF