PhD sipas studimeve pas universitare


PhD-të që kanë plotësuar pyetësorin janë ndarë sipas viteve që kanë kryer studimet pas universitare dhe të dhënat jepen në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 101: PhD sipas studimeve pas universitare në përqindje
Shkarko PDF