Prof.Ass sipas studimeve pas universitare


Prof.Ass që kanë plotësuar pyetësorin janë ndarë sipas viteve që kanë kryer studimet pas universitare dhe të dhënat jepen në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 124: Prof.Ass sipas studimeve pas universitare në përqindje
Shkarko PDF