Numri total i pedagogëve që përdorin infrastrukturën kërkimore


Numri total i pedagogëve që përdorin infrastrukturën kërkimore, shpërndarja e tyre sipas kategorive të jepet në grafikun e mëposhtëm

Grafiku 5: Numri total i pedagogëve/kërkuesve Shkencorë që përdorin infrastrukturën kërkimore në përqindje
Shkarko PDF